Kauneustoimittajien yhdistys ry

Yhdistyksen jäsenet työskentelevät päätyökseen toimittajina ja tekevät kauneus- ja hyvinvointijuttuja eri medioihin. Kauneustoimittajien yhdistys ry perustettiin syksyllä 2007 ja siihen kuuluu lähes 20 jäsentä. Suurin osa jäsenistä kuuluu Journalistiliittoon.

Mitä Kauneustoimittajien yhdistys ry tekee?

Edistää kauneudesta ja hyvinvoinnista kirjoittavien toimittajien ammattiosaamista.
Kokoaa jäsenilleen tietoa alaan liittyvästä lainsäädännöstä, asetuksista ja viranomaisohjeista.
Järjestää jäsenille ammatillista ja yleissivistävää räätälöityä koulutusta, kielenhuoltoa ja asiantuntijaluentoja.
Kehittää toimittajien ja alan yritysten välistä yhteistyötä ja pelisääntöjä.

Kauneustoimittajan työstä

Kauneustoimittaja on aina lukijansa ja mediansa asialla. Hän hankkii, jalostaa ja välittää alaan liittyvää tietoa sekä kertoo sen lukijoilleen mediansa konseptin mukaisella tavalla.

Hankimme tietoa maahantuojilta ja valmistajilta, alan julkaisuista, oppilaitoksilta, koulutuksen järjestäjiltä ja palveluntarjoajilta, tiedotteista, esitteistä ja luennoilta.

Ennen kuin palvelu tai tuote saa näkyvyyttä mediassa, kauneustoimittaja tutkii ja testaa sen laadun ja saatavuuden lukijan ja oman mediansa näkökulmasta.