Kauneustoimittajien yhdistyksen jäsenkysely osoitti: Kauneusalan ammattiviestintä kriisissä

TIEDOTE julkaisuvapaa
Kauneustoimittajien yhdistys
Helsinki 13.6.2018

Kauneustoimittajien yhdistys jakaa Hyvä Viestijä –tunnustuksen

Kauneustoimittajien yhdistys teki jäsenistölleen keväällä kyselyn yhteistyökumppaneidensa viestinnän laadusta. Jäsenemme antoivat pr- ja viestintätoimistoille sekä yksittäisille kauneusalan viestinnän tekijöille sekä hyvää että huonoa palautetta.
”Ammattimainen yhteistyökumppaneidemme viestintä on toimittajien työn tekemisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Monissa pr- ja viestintätoimistoissa, jonka asiakkaina monet kauneusalan yritykset Suomessa ovat, ymmärrys journalismista ja kauneustoimittajan työstä on lähes mitätön. Jäsenkyselyssä ilmeni, että kauneustoimittajaa ei enää tunnisteta oman alansa erityisosaajana”, Kauneustoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja Pia Paalasvuo sanoo.

Kauneustoimittajien yhdistys tulee palkitsemaan vuosittain I Love me –messujen yhteydessä kauneusalan yrityksen tai ihmisen, joka on viestinnällään osoittanut ammattimaisuutta, tehokkuutta ja ystävällisyyttä.
Tunnustus on nimeltään Hyvä Viestijä.

Tunnustuksen saajan valitsevat Kauneustoimittajien yhdistyksen jäsenet.
Yhdistyksen jäsenet työskentelevät päätyökseen toimittajina ja tekevät kauneus- ja hyvinvointijuttuja eri medioihin. Kauneustoimittajien yhdistys perustettiin syksyllä 2007 ja siihen kuuluu lähes 30 jäsentä. Suurin osa jäsenistämme kuuluu Journalistiliittoon.

Annamme mielellämme lisätietoja kyselystä ja sen tuloksista.
Kauneustoimittajien yhdistys
Puheenjohtaja Pia Paalasvuo
kauneustoimittajat@gmail.com
+358503011043